Pravilnik nagradnog natječaja za idejno rješenje maskote “Martica” Marti Retail Parka

Home / Pravilnik nagradnog natječaja za idejno rješenje maskote “Martica” Marti Retail Parka

PRAVILNIK NAGRADNOG NATJEČAJA ZA IDEJNO RJEŠENJE MASKOTE “MARTICA” MARTI RETAIL PARKA

Članak 1. Organizator

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom za idejno rješenje maskote “Martica” je AMEC Rijekatekstil d.o.o., Jadranski trg 4 , Rijeka OIB: 67641553147, dalje u tekstu „Organizator“. Nagradni natječaj se priređuje u cilju promidžbe Marti Retail Park-a.

Članak 2. Trajanje

Nagradni natječaj započinje 22. siječnja 2020. i traje do 23:59:59h  07. veljače 2020.   Prijave radova traju do 01. veljače 2019. u 10 sati.

Članak 3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske koji svoje crteže/idejna rješenja pošalju na  e-mail : info@martipark.hr   do 01. veljače 2020 godine. U nagradnom natječaju ne smiju sudjelovati djelatnici Organizatora.

Ukoliko se radi o uratku maloljetne osobe potrebno je da roditelj uz uradak pošalje ime i prezime roditelja ili odgovorne osobe  te ime i prezime djeteta.

Članak 4. Način sudjelovanja i opis natječaja

U Natječaju mogu sudjelovati sudionici  koji će u tehnici po izboru nacrtati maskotu centra koja će se promovirati na karnevalu Marti retail parka. U obzir dolaze orginalni autorski radovi.  Glavna nagrada je 2.000 kn  (isključivo za kupnju u trgovinama Marti Retail Parka po izboru). Pobjednika odabire Uprava centra i stručni žiri od prva tri plasirana uradka prema prema kriteriju izvedivosti za izradu maske. Ako pobjednik ne odgovori na dopis Organizatora do 09. veljače 2020. Organizator ima pravo taj čin smatrati odbijanjem primanja nagrade, koja će biti predana drugom sudioniku prema gore navedenim kriterijima.

Svaki sudionik u nagradnom natječaju može sudjelovati samo jednom. Pravila nagradnog natječaja prihvatili su sudionici slanjem uratka.

Članak 5. Diskvalificiranje

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike natječaja koji prekrše ova pravila ili se koriste lažnim profilima kod sakupljanja like-ova ili komentarima/porukama ne komuniciraju na prihvatljiv način.

Članak 6. Rezultati natječaja i preuzimanje nagrade

Ime dobitnika/ice bit će objavljeno 08. veljače 2020. na Facebook stranici Marti Retail Parka. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema Dobitniku/ici.

Članak 7. Nagrade

Sudinici u ovom nagradnom natječaju mogu osvojiti samo glavnu nagradu  – poklon bon Marti retail parka u vrijednosti od 2.000 kn (za kupnju u trgovinama Marti retail parka). Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu i ostvaruje se isključivo na prodajnim mjestima Organizatora.

 

Članak 8. Posebne napomene

Natječaj može biti obustavljen u slučaju okolnosti za koje Organizator ne može biti odgovoran ili koje nije mogao spriječiti, ukloniti ili izbjeći. Organizator zadržava pravo promjene Pravila natječaja ukoliko smatra da postoji opravdani razlog. Facebook nije odgovoran za promociju i nema nikakvu povezanost sa njom, te je lišen sve odgovornosti prema svakom individualnom sudioniku. Facebook ni u kojem slučaju ne sponzorira ili upravlja ovim natječajem, te on nema nikakve veze sa Facebook-om. Svoje podatke sudionici predaju Organizatoru, ne Facebook-u.

 

Članak 9. Zaštita osobnih podataka

Kategorija osobnih podataka koje Voditelj Obrade –  Amec Rijekatekstil d.o.o. obrađuje:  za sudjelovanje u natječaju igri obrađuju se ime i prezime. Za sudionike u nagradnoj igri fotografije mogu biti objavljene skupno ili pojedinačno u svim digitalnim komunikacijskim kanalima koje koristi Marti retail park.

Svrha obrade osobnih podataka: Sudjelovanje u natječaju igri Voditelja Obrade, identifikacija pobjednika na nagradnoj igri radi uručenja nagrade te promocija Marti retail parka.

Način obrade osobnih podataka:  Organizator može objaviti FOTOGRAFIJE rada i uručenja nagrada na svojim digitalnim komunikacijskim kanalima (web, Instagram, Facebook, arhiva centra).

Vaši osobni podaci  obrađuju se uz primjenu svih propisanih i prikladnih pravnih, organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka, a minimalno sljedećim mjerama sigurnosti: back-up, antivirusni programi, antimalware programi, logon auditing. Vaši će podaci biti obrađivani isključivo od strane ovlaštenih osoba Voditelja Obrade. Primatelji osobnih podataka: uz iste uvjete, podaci se mogu obrađivati i od strane vanjskih pružatelja usluga – izvršitelja obrade osobnih podataka koji za Voditelja obrade obavljaju poslove upravljanja trgovačkim centrom, pružaju informatičke ili marketinške usluge.

Pravna osnova obrade podataka:  Osobni podaci se prikupljaju temeljem Vaše privole. Obradi podataka u ovu svrhu možete se u svakom trenutku usprotiviti stoga ista vrijedi do opoziva što u bilo kojem trenutku možete ostvariti pisanim putem na adresu Voditelja Obrade ili službenika za zaštitu osobnih podataka. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije njenog povlačenja.

Povlačenjem privole dolazi do isključenja iz natječaja.

Razdoblje pohrane osobnih podataka: Podaci se pohranjuju na razdoblje od 5 godina  od završetka nagradne igre. Povlačenjem privole se isti više neće koristiti za tu svrhu. Razdoblje čuvanja je određeno zakonskim zastarnim rokovima za ostvarenje prava iz nagradne igre.

Vaša prava: Pravo na povlačenje privole –  u svakom trenutku povući privolu kontaktiranjem Voditelja obrade ili službenika za zaštitu osobnih podataka. Pravo na pristup osobnim podacima dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, te postojanju prava da se zatraži ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu Pravo na ispravak – zatražiti ispravak netočnih podataka ili dopuniti nepotpune podatke koji se na Vas odnose Pravo na brisanje – brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose pod određenim uvjetima, osim ukoliko njihovo čuvanje nije propisano zakonom Pravo na ograničenje obrade osobnih podatka – ishoditi ograničenje obrade koje se na Vas odnose pod određenim uvjetima Pravo na ulaganje prigovora na obradu Imate uvijek pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka Pravo na prenosivost podataka Imate pravo prenijeti svoje osobne podatke kod drugog voditelja obrade, a ukoliko je tehnički izvedivo, prijenos će se izvršiti automatiziranim putem. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr.

PRIJAVOM NA NATJEČAJ DAJETE VAŠU IZRIČITU PRIJAVU ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA PREMA OVIM PRAVILIMA

Članak 9. Opće odredbe

Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila slanjem rada na službeni e-mail centra. Sudionici ovog natječaja odriču se prava na  autorsku naknadu i autorska prava/ vlasnička prava koja prenose na Organizatora. Prijavljene radove Organizator ima pravo koristiti u svoje promotivne svrhe bez vremenskog i geografskog ograničenja te ima pravo umnažati, kopirati i javno prikazivati radove u bilo kojem formatu i u bilo kojim dimenzijama.

Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni. Organizator ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradnog natječaja ne preuzimaju odgovornosti i otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja, te tijekom sudjelovanja u istom.

 

U Rijeci, 05.01.2020.