Pravila nagradni natječaj NajHalloveen-ic

Home / Pravila nagradni natječaj NajHalloveen-ic

PRAVILNIK LIKOVNOG NATJEČAJA “HALLOWEENIĆ”

 Članak 1: ORGANIZATOR

Likovni natječaj u objektu MARTI RETAIL PARK priređuje i organizira:–Amec Rijekatekstil d.o.o. Jadranski trg 4,  51000 Rijeka, Republika Hrvatska, Hrvatska. OIB: 67641553147 (u daljnjem tekstu: Organizator).

 

Članak 2: TRAJANJE, SVRHA I MJESTA PROVOĐENJA LIKOVNOG NATJEČAJA

Likovni natječaj ‘NajHalloween(ić) “, u daljnjem tekstu: Natječaj provodi se u svrhu promocije Organizatora na njegovoj službenoj Facebook stranici (https://www.facebook.com/MartiRijeka /).

Likovni natječaj traje od objave 05.11.2019. godine  do 18.11.2019. godine u 20:00h, a odnosi se na područje Republike Hrvatske.

Zakonski predstavnik djeteta koje se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje se u tekstu naziva Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane bilo koje društvene mreže koja se spominje u ovim pravilima.

 

Članak 3: PODRUČJE PROMOCIJE

Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na službenoj Facebook stranici Organizatora https://www.facebook.com/MartiRijeka/.

 

Članak 4: PRAVO SUDJELOVANJA

 Pravo sudjelovanja u likovnom natječaju imaju svi zakonski predstavnici djece; fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj starije od 18 godina na dan početka ovog Natječaja, koji su crteže predali Upravi povodom  događaja Halloweena održanog u Marti retail parku 31.10.2019. od 17 h do 19:30 h. U likovnom natječaju ne mogu sudjelovati djeca djelatnika kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca). Pravila ovog likovnog natječaja prihvatili su roditelji ili zakonski skrbnici potpisom na poleđini rada.

 

Članak 5: NAČIN SUDJELOVANJA I OPIS NATJEČAJA

U Natječaju su sudjelovala djeca koju su njihovi zakonski predstavnci prijavili na sudjelovanje i koja su u jednoj od ponuđenih tehnika nacrtala motive vezane za Haloween (ne samo obojali crteže). Nagrađuju se tri sudionika (za prvo, drugo i treće mjesto) s najkreativnijim radom po rangirano broju sakupljnih glasova tj. like-ova. Svaki sudionik u likovnom natječaju može sudjelovati samo jednom.

 

Članak 6: ODABIR DOBITNIKA

Dobitnicima će se smatrati troje različitih Sudionika likovnog natječaja čiji su objavljeni radovi u objavi na https://www.facebook.com/MartiRijeka  dobili najviše bodova tj. lajkova. Dobitnici se ne biraju izvlačenjem nego isključivo bodovanjem.

Dobitnici likovnog natječaja bit će objavljeni u roku od 3 (slovima: tri) radna dana nakon završetka likovnog natječaja, odnosno do 21.11.2019. godine na Facebook stranici https://www.facebook.com/MartiRijeka/. Imena dobitnika nagrada bit će objavljena sukladno odredbi članka 18. ovih Pravila.

 

Članak 7: FOND NAGRADA ZA LIKOVNI NATJEČAJ KOJI UTVRĐUJE ORGANIZATOR

Fond nagrada se sastoji od: Prva nagrada : 1 Poklon bon 300 kn i 1 Poklon bon od 200 kn, Druga nagrada :1 x Poklon bon 200 kn i treća nagrada : 1x Poklon bon 100 kn.

 

Članak 8: KAKO PREUZETI NAGRADU

Nakon završetka Natječaja, dobitnici će o osvojenoj nagradi biti obaviješteni putem Facebook objave na MartiRijeka Facebook stranici (https://www.facebook.com/MartiRijeka/) na kojoj se odvijao Natječaj. Dobitnici će nagradu moći preuzeti u Upravi Marti Retail Parka. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema Dobitnicima.

 

Članak 9: SUDIONICI U LIKOVNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u likovnom natječaju ne mogu zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačije nagrade od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u ovom likovnom natječaju, sudionici prihvaćaju ova Pravila. Sudionici također ne mogu nagradu prenijeti na neku drugu osobu.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati prijavljene Sudionike ako:

  • sudionik prekrši Pravila ili se koriste lažnim profilima
  • sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
  • sadržaj koji prijavljuje je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, spominju se javne osobe ili tekst predstavlja sadržaj koji nije u skladu sa zakonom.

 

Članak 10: POGREŠNE I NEREGULARNE PRIJAVE

Prijave sudionika koji u imenu profila koriste aliase nevažeće su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu. Ako Sudionik Natječaja unese bilo kakav neprimjeren ili uvredljiv sadržaj, isti će biti uklonjen i neće se smatrati regularnom prijavom na Natječaj.

 

Članak 11: PUBLICITET

Facebook nije odgovoran za promociju i naveden likovni natječaj i nema nikakvu povezanost sa time, te je lišen sve odgovornosti prema svakom individualnom sudioniku. Facebook ni u kojem slučaju ne sponzorira ili upravlja ovim natječajem, te on nema nikakve veze sa Facebook-om. Svoje podatke sudionici predaju Organizatoru, ne Facebook-u. Vaše podatke koje dajete isključivo Organizatoru za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, a ne Facebooku.

 

Članak 12: VRSTE I UPORABA PRIKUPLJENIH INFORMACIJA / PODATAKA

Sudjelovanjem u ovom Natječaju, Sudionici su suglasni da Organizator prikuplja, obrađuje i objavljuje njihove osobne podatke koje su sudionici sami pružili u ovom Likovnom natječaju (kao što su njihovo ime i prezime) Svi osobni podaci koji se prikupljaju u vezi ovog likovnog natječaja, Organizator čuva u trajanju od jedne godine od dana završetka likovnog natječaja, osim ako Sudionik sam ne zatraži brisanje vlastitih podataka.

Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja na Natječaju.

Organizator će navedene osobne podatke u stavku 1. ovog članka koristiti za:

  1. Kontaktiranje Sudionika radi dogovora oko dostave nagrade
  2. Dostavljanja nagrade Sudioniku

Članak 13: PRAVA SUDIONIKA VEZANA UZ OSOBNE PODATKE

Sudionici Natječaja slanjem maila na info@martipark.hr imaju pravo:

  1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Organizator pohranio
  2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Organizator pripremio
  3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Organizator pohranio
  4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Organizator pohranio
  5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način.

Članak 14: OBJAVLJIVANJE OSOBNIH INFORMACIJA/PODATAKA

Organizator neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama.Organizator je ovlašten otkriti identifikacijske osobne informacije/podatke Sudionika kad je opravdano očekivati da će njihovo otkrivanje pomoći pri provedbi zakona ili je nužno kao posljedica sudskoga naloga.

 

Članak 15: NADOPUNE I ISPRAVLJANJE INFORMACIJA/PODATAKA

Sudionik je ovlašten promijeniti bilo koji osobni podatak slanjem emaila na adresu info@martipark.hr, u kojem je Sudionik dužan navesti ime i prezime, adresu i email adresu, te koje informacije želi nadopuniti.

 

Članak 16: ZAŠTITA PODATAKA

Organizator poduzima tehničke i organizacijske mjere sigurnosti za zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka ili izmjena te od neovlaštenog otkrivanja ili pristupa. Sudionik je upoznat s činjenicom da niti jedan prijenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Iako Organizator provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na internetsku stranicu https://www.facebook.com/ MartiRijeka / ili s nje te nije odgovora za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

Kategorija osobnih podataka koje se brađuje:  za sudjelovanje u natječaju obrađuju se ime i prezime. Za sudionike u likovnom natječaju radovi mogu biti objavljene skupno ili pojedinačno u svim digitalnim komunikacijskim kanalima. Služba za zaštitu osobnih podataka,  kontakt Organizatora: info@martipark.hr

Svrha obrade osobnih podataka: Sudjelovanje u likovnom natječaju, identifikacija pobjednika radi uručenja nagrade te promocija Marti Retail Parka.

Način obrade osobnih podataka:  Marti Retail Park može objaviti FOTOGRAFIJE rada i uručenja nagrada na svojim digitalnim komunikacijskim kanalima (web, Instagram, Facebook, arhiva centra).

Organizator obrađuje Vaše osobne podatke uz primjenu svih propisanih i prikladnih pravnih, organizacijskih i tehničkih mjera zaštite osobnih podataka, a minimalno sljedećim mjerama sigurnosti: back-up, antivirusni programi, antimalware programi, logon auditing. Vaši će podaci biti obrađivani isključivo od strane ovlaštenih osoba Voditelja Obrade. Primatelji osobnih podataka: uz iste uvjete, podaci se mogu obrađivati i od strane vanjskih pružatelja usluga – izvršitelja obrade osobnih podataka koji za Voditelja obrade obavljaju poslove upravljanja trgovačkim centrom, pružaju informatičke ili marketinške usluge.

Pravna osnova obrade podataka:  Osobni podaci se prikupljaju temeljem Vaše privole. Obradi podataka u ovu svrhu možete se u svakom trenutku usprotiviti stoga ista vrijedi do opoziva što u bilo kojem trenutku možete ostvariti pisanim putem na adresu Voditelja Obrade ili službenika za zaštitu osobnih podataka. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije njenog povlačenja.

Povlačenjem privole dolazi do isključenja iz natječaja.

Vaša prava: Pravo na povlačenje privole –  u svakom trenutku povući privolu kontaktiranjem Voditelja obrade ili službenika za zaštitu osobnih podataka. Pravo na pristup osobnim podacima dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci, informacije o svrsi obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, vremenu pohrane, te postojanju prava da se zatraži ispravak, brisanje, ograničenje obrade ili prigovor na obradu Pravo na ispravak – zatražiti ispravak netočnih podataka ili dopuniti nepotpune podatke koji se na Vas odnose Pravo na brisanje – brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose pod određenim uvjetima, osim ukoliko njihovo čuvanje nije propisano zakonom Pravo na ograničenje obrade osobnih podatka – ishoditi ograničenje obrade koje se na Vas odnose pod određenim uvjetima Pravo na ulaganje prigovora na obradu Imate uvijek pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka Pravo na prenosivost podataka Imate pravo prenijeti svoje osobne podatke kod drugog voditelja obrade, a ukoliko je tehnički izvedivo, prijenos će se izvršiti automatiziranim putem. Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, Tel. 00385 (0)1 4609-000, Fax. 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr, web: www.azop.hr. PRIJAVOM NA NATJEČAJ DAJETE VAŠU IZRIČITU PRIJAVU ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA PREMA OVIM PRAVILIMA

Članak 17: POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH INTERNETSKIH STRANICA

Ova Pravila i uvjeti korištenja odnose se isključivo na uporabu i objavljivanje informacija koje Organizator prikuplja od Sudionika na stranici https://www.facebook.com/ MartiRijeka. Ostale internetske stranice kojima se može pristupiti preko ove internetske stranice imaju svoje izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načinima njihova korištenja i objavljivanja na njima. Organizator ne snosi odgovornost za načine i uvjete rada trećih strana.

Članak 18: OBJAVA DOBITNIKA

Imena dobitnika nagrada bit će objavljena na službenoj Facebook stranici Organizatora u roku od 3 (slovima: tri) radna dana nakon završetka Natječaja, odnosno do 21.11.2019. godine. (https://www.facebook.com/ MartiRijeka /).

Članak 19: POREZI

Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja nikakvih poreza, obveze ili naknada direktno povezanih s nagradama.

Članak 20: U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i Sudionika likovnog natječaja nadležan je Općinski sud u Rijeci.

Članak 21: MOGUĆNOST PREKIDA LIKOVNOG NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici  https://www.facebook.com/MartiRijeka/.

Članak 23: IZMJENE PRAVILA

Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila Natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na stranici https://www.facebook.com/ MartiRijeka /.

Članak 24. OPĆE ODREDBE

Sudionici automatski prihvaćaju aktualna službena pravila potpisom rada koji su predali Organizatoru na događanju. Sudionici ovog natječaja odriču se prava na  autorsku naknadu i autorska prava/ vlasnička prava prenose na Marti Retail Park. Prijavljene radove Marti Retail Park ima pravo koristiti u svoje promotivne svrhe bez vremenskog i geografskog ograničenja te ima pravo umnažati, kopirati i javno prikazivati radove u bilo kojem formatu i u bilo kojim dimenzijama.

Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni. Organizator ili bilo koje poduzeće angažirano od strane Organizatora za izvršenje nagradnog natječaja ne preuzimaju odgovornosti i otklanjaju bilo kakvu vrstu odštete ili nadoknade u vezi troškova, oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja radi nedostatka u provedbi nagradnog natječaja, te tijekom sudjelovanja u istom.