Pizza Vikend – Fast Food Bamboo – Uz dvije naručene male pizze treća GRATIS i za svaku naručenu veliku pizzu GRATIS coca cola od 1 L. Narudžbe putem telefona na broj 051/308 638 ili weba www.fastfoodbamboo.eu.

Pizza Vikend – Fast Food Bamboo – Uz dvije naručene male pizze treća GRATIS i za svaku naručenu veliku pizzu GRATIS coca cola od 1 L. Narudžbe putem telefona na broj 051/308 638 ili weba www.fastfoodbamboo.eu.