Od ponedjeljka 03.05.2021. radno vrijeme je od 09-21h (Spar 07-22h)

Od ponedjeljka 03.05.2021. radno vrijeme je od 09-21h (Spar 07-22h)

Od ponedjeljka 03.05.2021. radno vrijeme trgovina u Martiju je ponovo svaki dan od 09-21h (osim supermarket Spar 07-22h)