CCC “Take Care Sparndi” kolekcija

CCC “Take Care Sparndi” kolekcija

Take Care Sprandi kampanja :

“Danas se moramo brinuti za sebe da bismo mogli brinuti o drugima. Što smo jači, više možemo. Sprandijeva kampanja Take Care potiče na brigu o svojoj neposrednoj okolini.”